Uavhengig Kontroll

Nesttun Byggconsult AS utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet for å sikre at det er gjennomført tilstrekkelig kvalitetssikring av byggearbeid, og at arbeid som er blitt utført samsvarer med tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Bakgrunn for uavhengig kontroll
Plan- og Bygningsloven har fra den 1.1.2013 innført krav til uavhengig kontroll. Dette innebærer kontroll ved utførelsen av våtrommenes fukt sikring, og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem- kontrolleres. Uavhengig kontrollør skal ha godkjenning, (lokal eller sentral) og selv ha et KS-system. Kontrollerende skal videre ha fagopplæring som svarer til fagprøve/ svenneprøve og ha minimum 2 års relevant praksis.

Hva er uavhengig kontroll?
Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. 

Hensiktene med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet, og å redusere byggefeil. Ved uavhengig kontroll skal det påses at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i TEK og at byggearbeidet er utført i henhold til tegninger og beskrivelser.

Nesttun Byggconsult AS har sentral godkjenning for Uavhengig Kontrollerende Tiltaksklasse 2.

Vi tilbyr:

  • Fukt sikring av søknadspliktige våtrom.
    Kontrollen omfatter i all hovedsak utførelse og det er mest hensiktsmessig å utføre kontrollen etter at tettesjikt er montert og alle gjennomføringer er forseglet. Befaringen gjøres før eventuelt overflatesjikt som fliser monteres. Dette tilsvarer vanligvis mellom 1 og 3 befaringer på byggeplass.
  • Lufttetthet i nye boliger.
    Kontrollen omfatter innhenting og gjennomgang av rutiner og resultater fra luftlekkasjetest og påse at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutiner.

Nesttun Byggconsult AS har egne sjekklister basert på innhentet dokumentasjon for hvert enkelt kontrolloppdrag.
Etter ferdig utført uavhengig kontroll, utarbeider vi full skriftlig rapport og kontrollerklæring.

Ta kontakt for et pristilbud.