Halhjemtoppen

Illustrasjon.

Illustrasjon.

Faktaopplysninger

Halhjem, Os Kommune

Enheter/bygninger:

  • 15 tomter for eneboliger

Areal hele prosjektet 3200 m2

Gjennomføringstid: 2019 - 2020

Vårt Ansvar

Nesttun Byggconsult As har prosjekteringsledelse, prosjektering og kundeoppfølging av Halhjemtoppen for Furuhagen Utbygging As.
Prosjektet består av tilrettelegging av eneboligtomter. 
Prosjektet utføres som delte entrepriser, hvor Nesttun Byggconsult As står for prosjektledelse med koordinering. 

Oppdragsgiver: Orion Prosjekt As

Stabburvegen 22 A

Cam 03_Ut.jpg

Faktaopplysninger

Finnkode:114882205

Stabburvegen 22A, Bergen Kommune

Enheter/bygninger:

  • 2 Leiligheter

  • 1 bygg

Areal hele prosjektet 220 m2

Gjennomføringstid: 2019

Vårt Ansvar

Nesttun Byggconsult har prosjekteringsledelse, prosjektering, og kundeoppfølging av Stabburvegen 22A for Orion Prosjekt As.
Prosjektet består av 2 leiligheter med høy standard. Prosjektet utføres som totalentrepriser, hvor Nesttun Byggconsult As er byggherreombud for Orion Prosjekt As. 

Oppdragsgiver: Orion Prosjekt AS

 

Skjærgårdsholmen

Faktaopplysninger:

Enheter/bygninger:

  • Garasjeanlegg
  • 7 bygg
  • 45 leiligheter
  • Marina, kaianlegg og brygger

Areal hele prosjektet:  ca 5000 kvm

Gjennomføringstid: 2014 -2015

Byggemetode:

  • Garasje i betong
  • Bygningene er oppført i betong med bindingsverk og fasader i tre.

Vårt ansvar

Nesttunbyggconsult AS har forestår prosjektutvikling, prosjektering, prosjekt og byggeledelse.
Fylkesvei 197 ble utvidet, Nesttun Byggconsult AS har gjennomført refusjonssak i forbindelse med denne utvidelsen.

Oppdragsiver: Orion Prosjekt AS

Prosjektets hjemmeside her.
Prosjektet på finn.no her.