Tilbygg ASKO Vest

Tilbygg ASKO Vest

Faktaopplysninger:

Byggemetode:

  • Bærende stålkonstruksjoner med ytterkledning av sandwich elementer

Enheter/Bygninger:

  • Ombygging
  • Tilbygg lager

Areal hele prosjektet:

  • Ombygg: 6000 m2
  • Nybygg: 7400 m2
  • Totalt ca 13 400 m2

Gjennomføringstid: sluttføres juni - 2016

Vårt Ansvar:

Nesttun Byggconsult AS er kontrahert av Brick AS, og har påtatt seg rollen som ansvarlig kontrollerende for bygningsmessige fag, samt SHA - Koordinator under gjennomføringen av Tilbygg ASKO Vest.