Lindehaugen

Faktaopplysninger:

Enheter/bygninger:                                                                                         

  • 1 bygning
  • 5 leiligheter

Areal hele prosjektet: 2900 m2 tomt

Gjennomføringstid: 

  •  Prosjektet beregnes ferdigstilt i løpet av 2-3 kvartal 2016

Vårt Ansvar

Nesttun Byggconsult utfører byggeledelse av prosjektet Lindehaugen for Vestlandske Boligbyggelag (Vestbo). 
Prosjektet utføres som Totalentreprise. 

Oppdragsgiver: Vestlandske Boligbyggelag AS