Lonshaugen

Fasade 2.jpg

Faktaopplysninger

Enheter/bygninger:

  • 38 leiligheter
  • 3 bygg

Areal hele prosjektet 3211 m2

Gjennomføringstid: Ferdigstilt 4.kvartal 2017

Vårt Ansvar

Nesttun Byggconsult har utført prosjektledelse av prosjektet Lonshaugen for Orion Prosjekt AS. Prosjektet består av 38 leiligheter med høy standard. Prosjektet utføres som delte entrepriser, hvor Nesttun Byggconsult AS står for prosjektledelse med koordinering. 

Oppdragsgiver: Orion Prosjekt AS