Fanavegen 39 /Fana Blikk

Illustrasjon.

Illustrasjon.

Faktaopplysninger

Fanavegen 39, Bergen Kommune

Enheter/bygninger:

  • 60 leiligheter

  • 3 bygg

Areal hele prosjektet 4000 m2

Gjennomføringstid: 2020 - 2022

Vårt Ansvar

Nesttun Byggconsult As har prosjekteringsledelse, prosjektering og kundeoppfølging av Fanaveien 39 for Fana Blikk As/Orion Prosjekt As.
Prosjektet består av 60 antatt leiligheter.
Prosjektet utføres som delte entrepriser, hvor Nesttun Byggconsult AS står for prosjektledelse med koordinering. 

Oppdragsgiver: Fana Blikk As/Orion Prosjekt AS