Halhjemtoppen

Illustrasjon.

Illustrasjon.

Faktaopplysninger

Halhjem, Os Kommune

Enheter/bygninger:

  • 15 tomter for eneboliger

Areal hele prosjektet 3200 m2

Gjennomføringstid: 2019 - 2020

Vårt Ansvar

Nesttun Byggconsult As har prosjekteringsledelse, prosjektering og kundeoppfølging av Halhjemtoppen for Furuhagen Utbygging As.
Prosjektet består av tilrettelegging av eneboligtomter. 
Prosjektet utføres som delte entrepriser, hvor Nesttun Byggconsult As står for prosjektledelse med koordinering. 

Oppdragsgiver: Orion Prosjekt As