Lonstunet

Illustrasjon.

Faktaopplysninger

Lonstunet, Knarvik, Lindås Kommune

Enheter/bygninger:

  • 24 leiligheter

  • 20 rekkehus

  • 5 bygg

Areal hele prosjektet 3211 m2

Gjennomføringstid: Påbegynt 2015 - ferdigstilles 4.kvartal 2019
 

Vårt Ansvar

Nesttun Byggconsult har prosjekteringsledelse,prosjektering og kundeoppfølging av Lonstunet for Orion Prosjekt AS.
Prosjektet består av 44 leiligheter og rekkehus med høy standard. Prosjektet utføres som delte entrepriser, hvor Nesttun Byggconsult As står for prosjektledelse med koordinering. 


Tiltakshaver: Orion Prosjekt As