Nesttunbrekka

Faktaopplysninger:

Enheter/bygninger:

  • Alle leiligheter er solgt og prosjektet er avsluttet.

  • 1 bygning

  • 4 leiligheter

Areal hele prosjektet: 760 kvm

Gjennomføringstid: 15 mnd.

  • Oppstart November 2015

Byggemetode: Betong og tre

 

 

 

 

Vårt ansvar

NesttunByggconsult AS har forestått prosjektutvikling, prosjektering, prosjekt og byggeledelse.

Oppdragsgiver: Nesttunbrekka 37 AS

 

Illustrasjoner kan fravike endelig leveranse.