Storetveit Panorama / Brennhaugen Vest

NORD 03.jpg

Faktaopplysninger

Storetveit, Bergen Kommune

Enheter/bygninger:

  • 28 leiligheter

  • 3 bygg

Areal hele prosjektet 3900m2

Gjennomføringstid: Ferdigstilt 2019 - 2021

Vårt Ansvar

Nesttun Byggconsult har prosjekteringsledelse, prosjektering, og kundeoppfølging av Storetveit Panomrama for Orion Prosjekt /Brennhaugen Utvikling As.
Prosjektet består av 28 leiligheter med høy standard. Prosjektet utføres som totalentreprise, hvor Nesttun Byggconsult AS står som Byggherreombud. 

Oppdragsgiver: Orion Prosjekt AS