Unnelandstunet

Unnelandstunet_vinkel_2_HD.jpg

Faktaopplysninger

Unneland, Arna, Bergen Kommune

Enheter/bygninger:

  • 17 Rekkehus

  • 5 bygg

Areal hele prosjektet 2200 m2

Gjennomføringstid: 2019-2020

Nesttun Byggconsult har prosjekteringsledelse, prosjektering og kundeoppfølging av Unnelandstunet for Orion Prosjekt As.
Prosjektet består av 17 rekkehus. Prosjektet utføres som delte entrepriser, hvor Nesttun Byggconsult As står for prosjektledelse med koordinering.

 

Oppdragsgiver:  Orion Prosjekt As