Når må en ha byggetillatelse?

Plan- og bygningslov ligger som basis for saksbehandling av alle tiltak innenfor bygg og anlegg.
 
Noen tiltak er av en slik art, at det ikke kommer inn under søknadspliktige arbeider. Disse tiltakene er stadig under revisjoner.
 
Ta gjerne kontakt med oss for å kartlegge prosjektet i riktig kategori.
 
Det finnes flere måter å søke tillatelse til tiltak på. Dette er avhengig av størrelse, beliggenhet og tidsramme man har på posjektet. Type søknader som kan benyttes er som følger:

  • Ett-trinns søknadsbehandling
  • Rammetillatelse med påfølgende igangsettingstillatelse
  • Seksjonering

Begreper og definisjoner som kan brukes, kan være vanskelig og forvirrende. Vi kan være behjelpelig med å forenkle disse begrepene, og tilpasse eventuell søknad til aktuelle prosjekter. 

Nesttun Byggconsult as har sentralgodkjenning etter plan og bygningsloven, innen følgende områder:

  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Konstruksjonsikkerhet i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2
  • Kontroll av Våtrom (i boliger) i tiltaksklasse 1


 

SG_GULL_SORTBOKS.png