Prosjektadministrasjon er en samlebetegnelse for de forskjellige administrative aktivitetene en finner i et prosjekt. Til å administrere et byggeprosjekt velges normalt:

  • Prosjektleder
  • Prosjekteringsleder
  • Byggeleder
  • Byggherreombud

Prosjektets størrelse og entrepriseform bestemmer i stor grad hvilke av disse funksjonene som trengs på byggherresiden, og hvor store ressurser som må avsettes til disse.
 
Nesttun Byggconsult har lang erfaring fra samtlige funksjoner.
 
Vi kan ivareta alle funksjonene, eller enkeltfunksjoner, alt etter hva som er formålstjenelig i det enkelte prosjekt.