Begrepet prosjektutvikling omfatter samtlige utviklingsnivå i et hvert prosjekt, og kan beskrives i følgende faser:

1. Byggeprogram med kostnadsoverslag
2. Forprosjekt med foreløpige budsjetter
3. Endelig prosjekt med innhentede entreprisetilbud
4. Detaljprosjekt og kontrahering
5. Produksjon
6. Garanti
 
For å oppnå optimale løsninger og valg i all ovennevnte faser tilsier all erfaring at det ligger gevinst i å samle alle tråder på en hånd. Vårt firma har lang erfaring i å bistå eiendomsbesittere/oppdragsgivere i initieringsfasen med:
 
1. Utarbeidelse av prosjektprogram
2. Budsjetter
3. Drifts- og likviditetsanalyser
4. Innhente offentlige uttale og godkjenning
5. Komplette byggesøknad